Een goed ingerichte werkplek is van groot belang om het werk goed uit te kunnen voeren. Wanneer dit niet het geval is kunnen er fysieke en /of mentale klachten ontstaan, in stand gehouden worden of zelfs verergeren.

Wij kunnen u en uw werknemers adviseren tijdens een van onze bezoeken. In het Reva Centre Moduleboek Arbeidsrevalidatie leest u welke mogelijkheden wij hiervoor aanbieden.

Aanmeldformulier Werkplekbezoek