Op 29 oktober 2018 door Reva Centre

Zaterdag 27 oktober was de dag dat in heel de wereld ergotherapie centraal staat!
 
Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.
 
Kenmerkend voor ergotherapie is de kijk op zowel de persoon, de omgeving als de activiteit. Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepaalt de ergotherapeut samen met de cliënt de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op verschillende gebieden, zoals:
• zelfredzaamheid of algemene dagelijkse levensverrichtingen (bijv. wassen en aankleden)
• productiviteit (bijv. werken en school)
• vrije tijd (bijv. hobby’s en sport)
• wonen (bijv. aanpassen van de leefomgeving)
• mobiliteit (bijv. rolstoeltraining)
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze ergotherapeute Susanne via 0251-231900.
 
Reva Centre, samenwerken om uw doelstellingen te bereiken!