Op 5 april 2018 door Reva Centre

Timmermans, fysiotherapie, reva centre, arbeidsrevalidatie, preventieSamenwerken om uw doelstellingen te bereiken, dat is waar het ons om gaat.
Bedrijfsarts Jacques Timmermans en zijn ervaring: In de functie van bedrijfsarts werk ik al bijna 10 jaar samen met Reva Centre, onder ander in Den Helder. Voor diverse organisaties in de regio werk heb ik gebruik gemaakt van de dienstverlening van fysiotherapeute Kelly de Heer.
 
Met Kelly krijgt curatieve arbodienstverlening vorm en inhoud zoals samenwerking bedoeld is!
 
Na verwijzing (op eigen initiatief, initiatief van de werkgever of door de bedrijfsarts) vindt op korte termijn adequate diagnostiek plaats waarna de behandeling zonder vertraging van start gaat. Reva Centre communiceert consequent over het behandelplan en voortgang van de behandeling. Bij (dreigende) stagnatie van het herstel wordt dat direct gemeld en in een open dialoog worden behandelplan en strategie bijgesteld.
 
Kelly informeert nauwgezet voorafgaande aan het consult, over de stand van zaken en voortgang. Na afloop van het consult bij de bedrijfsarts ontvangt zij een kopie van de terugkoppeling aan de werknemer en de werkgever. Dit alles uiteraard in overleg met en met toestemming van de medewerker!
 
Door deze intensieve communicatie, toepassen van up to date inzichten en apparatuur (bv Origene) worden optimale resultaten behaald. De medewerker is eerder fit en arbeidsgeschikt en blijkt door dit resultaat vaker gemotiveerd aan het behoud van gezondheid en inzetbaarheid voor arbeid te blijven werken.
Chapeau!
 
Jacques Timmermans, arts