top of page

Stress-Management

Voor mensen die structureel of terugkerende stress ervaren biedt Gezond Leven een multidisciplinaire cursus stressmanagement. Het team dat de cursus biedt bestaat uit een psychosomatisch fysiotherapeut, een oefentherapeut (tevens psycholoog i.o.), een ademtherapeut en een sport- en beweeginstructeur. De cursus is geheel gericht op het reduceren van de ervaren stress en het bieden van handvatten om die stressreductie in te kunnen zetten in het dagelijks leven.

 Jonge Overwegen van de Vrouw

De cursus bestaat uit

  • Een multidisciplinaire intakefase.

(Hierin vinden een rust-voorgangsmeting, een inspanningstest, een fysieke meting, een risicoanalyse en een nulpunt en trajectbepaling plaats)

  • Educatie over stress en stress-onderhoudende factoren;

  • Een sessie voor het bieden van inzichten en handvatten voor gedragsverandering;

  • Ontspanningsoefeningen en ademtherapie (3 sessies);

  • Mindfulness (3 sessies);

  • Beweeglessen 2x per week gedurende 6 weken onder begeleiding van de sport- en beweeginstructeur;

  • Terugvalpreventie.

                  

De ademtherapie en daarbij behorende testen (inspanningstest en rust-voortgangsmeting) maken een belangrijk onderdeel uit van de cursus. Onze ademhaling is namelijk één van de belangrijkste instrumenten die een mens bezit om het lichaam weer tot rust te brengen. Vanwege spanningen, een druk gezinsleven, stress, een heftige gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een scheiding kan men echter verkeerd gaan ademhalen.

Er zijn dan ook veel mensen die verkeerd ademhalen of dit zijn gaan doen.

Door te veel of te snel te ademen raakt de zuurstof- en koolzuurverhouding in het bloed uit balans. Er kan een te lage koolzuurwaarde ontstaan en dit kan weer leiden tot allerlei klachten zoals concentratieproblemen, lichamelijke onrust, paniek, overal tegen opzien, duizeligheid, vergeetachtigheid, hoofdpijn en stijfheid. Men verbrandt daarbij ook te veel glucose met als mogelijk gevolg een ernstige vermoeidheid en een gevoel van uitputting.  De ademtherapie begint met een rust-voortgangsmeting waarin de ademhaling wordt geanalyseerd. Hieruit volgt een persoonlijke begeleiding om de ademhalingstechniek te leren en eigen te maken.

bottom of page