Werken en leren bij Reva Centre

Reva Centre heeft doelmatigheid hoog in het vaandel. Ons team - bestaande uit fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, een oefentherapeut, een ergotherapeut, een leefstijlcoach, een directeur, een manager en 3 ondersteunende medewerkers -  is erop gericht van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. 

Samen met onze cliënten werken we aan hun herstel, dit gedreven en bedreven en met behulp van de beste professionals, kennis en apparatuur. Wij betrekken onze cliënten en indien noodzakelijk ook andere disciplines bij het zorgproces, om samen met elkaar tot het gewenste eindresultaat te komen. Op basis van moderne, kwalitatief hoogstaande behandelprogramma’s, de zogenaamde zorgplannen van Reva Centre, werken we gezamenlijk aan hun revalidatie. De regierol is voor de client, onze professionals zorgen voor de begeleiding, coaching en ondersteuning.

Ons kwaliteitsbeleid is meer dan 15 jaar extern beoordeeld en goed bevonden en heeft geleid tot tal van innovaties. Meest recente voorbeelden daarvan zijn: de coördinatie van een sportpoli in het ziekenhuis en de oprichting van een netwerk sportfysiotherapie, een intensieve samenwerking met een maatschap kaakchirurgie, het ontwikkelen van een zorgproduct chronische pijn in de eerste lijn, leefstijl begeleiding, en coördinatie van een unit Kind en Jeugd. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de sport- en beweegsinstructeurs van onze preventieve tak Gezond Leven (www.gezond-leven.nl) om zo samen te werken aan de positieve gezondheid van onze cliënten, dit zowel tijdens als ook na hun revalidatietraject.

De ambitie van Reva Centre is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. In onze behandelprogramma’s staat client gericht herstel centraal en heeft de client een belangrijke rol.

Ons motto is dan  ook: Samenwerken om uw doelstellingen te bereiken!​