top of page

Werken en Leren bij Reva

"Samenwerken om de doelstellingen van onze cliënten te behalen"

Reva Centre heeft doelmatigheid hoog in het vaandel en alles is erop gericht om van toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. 

 

Ons team bestaat uit meer dan 30 medewerkers, verdeeld over 5 vestigingen. Allen zijn werkzaam binnen verschillende specialismen in de fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie en leefstijl coaching. En ook werkzaam binnen de afdelingen duurzame inzetbaarheid en preventie binnen onze dochteronderneming Gezond Leven.

Samen met onze cliënten werken we aan hun herstel, dit gedreven en bedreven en met behulp van de beste professionals, kennis en apparatuur. Wij betrekken onze cliënten en indien noodzakelijk ook andere disciplines bij het zorgproces, om samen met elkaar tot het gewenste eindresultaat te komen. Op basis van moderne, kwalitatief hoogstaande behandelprogramma’s, de zogenaamde zorgplannen van Reva Centre, werken we gezamenlijk aan hun revalidatie. De regierol is voor de client, onze professionals zorgen voor de begeleiding, coaching en ondersteuning.

Ons kwaliteitsbeleid is meer dan 15 jaar extern beoordeeld en goed bevonden en heeft geleid tot tal van innovaties. Meest recente voorbeelden daarvan zijn: de coördinatie van een sportpoli in het ziekenhuis en de oprichting van een netwerk sportfysiotherapie, een intensieve samenwerking met een maatschap kaakchirurgie, deelname aan het team chronische pijn in de eerste lijn, leefstijl begeleiding, en coördinatie van een unit Kind en Jeugd. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de sport- en beweeg instructeurs van onze preventieve tak Gezond Leven (www.gezond-leven.nl) om zo samen te werken aan de positieve gezondheid van onze cliënten, dit zowel tijdens als ook na hun revalidatietraject. In het kader vanDuurzame Inzetbaarheid zijn we bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met een grote zorginstelling.

 

​De ambitie van Reva Centre is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en verder te verhogen. In onze behandelprogramma’s staat client gericht herstel centraal en heeft de client een belangrijke rol. Ons motto is ‘Samenwerken om de doelstellingen van onze cliënten te behalen’. Deze samenwerking zetten we in met onze cliënten en vaak  interdisciplinair.

bottom of page