top of page

Samen sterk aan het werk

Het belang van aandacht voor het werkvermogen

Van medewerkers, in diverse beroepsgroepen, wordt vaak op zowel fysiek als mentaal gebied veel gevraagd.
Daarnaast hebben we in Nederland te maken met een vergrijzing van de arbeidsmarkt, een spanning op die arbeidsmarkt en een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit laatste maakt dat medewerkers langer door moeten werken. Aanleiding genoeg om als organisatie sterk in te zetten op duurzame inzetbaarheid en daarmee op het werkvermogen van de medewerkers; dit ook in relatie tot het verlagen van het verzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Onder werkvermogen verstaan wij hierbij de mate waarin iemand fysiek en mentaal in staat is zijn huidige werk uit te voeren.

De rol van Reva 

Reva Centre richt zich, naast het verlenen van zorg, ook op duurzame inzetbaarheid, leefstijlbegeleiding en beweegprogramma’s als preventiemiddel. Met 5 praktijken in het westen van Noord-Holland en ruim 25 medewerkers gaat het allang niet alleen meer om fysiotherapie. Om u een beter idee te geven bevinden zich in ons team naast (gespecialiseerde) fysio- en manueeltherapeuten, ook een (verander)manager uit het ziekenhuiswezen, een leefstijlcoach, een ergotherapeut, een oefentherapeut en tevens psycholoog i.o., een mental coach en diverse sport- en beweeginstructeurs. Naast onze specialisaties en het opzetten van anderhalve lijn zorg rondom chronische pijn en sportgeneeskunde, richten we ons ook op de begeleiding van mensen om hen weer volledig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Of het nu om het verrichten van betaalde arbeid gaat of om sport, Reva Centre is bereid om verder te gaan dan reguliere zorg. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid doen wij dit door middel van het programma 

‘Samen Sterk aan het werk’.

'Samen Sterk aan het werk'

Het programma ‘Samen Sterk aan het werk’ kan gezien worden als een multidisciplinair programma dat op basis van een uitgebreid startgesprek met u, met uw (HR) medewerkers en indien gewenst de betrokken bedrijfsarts wordt samengesteld. Samen met u uw doelstellingen bereiken is wat we beogen en in dit kader zal het programma dan ook maatwerk zijn voor uw organisatie. Het programma kan een preventief karakter, curatief karakter of een combinatie van beiden zijn en aansluitend op uw doelstellingen volledig naar wens worden samengesteld.

 

Binnen het programma ‘Samen Sterk aan het Werk’ biedt Reva Centre ook individuele arbeidsrevalidatietrajecten aan. De medewerker kan hiertoe aangemeld worden voor een Arbeids Bedrijfs Consult (ABC). Tijdens dit (gratis) consult wordt een korte screening uitgevoerd gericht op fysieke, maar ook eventuele aanwezige mentale problematiek. Op basis hiervan wordt er een voor de medewerker passend programma opgesteld dat kan bestaan uit een fysieke module, een mentale module of een combinatie hiervan. Een multidisciplinair team wordt rondom uw medewerker gevormd, waarbinnen ook een casemanager wordt aangesteld om samen met uw medewerker de regie te houden. De casemanager zal, bij akkoord door de werknemer, tevens als aanspreekpunt dienen voor u als werkgever en voor de eventueel betrokken bedrijfsarts.

Voordat er gestart wordt met het arbeidsrevalidatietraject zal er uiteraard eerst een offerte aan u als werkgever worden voorgelegd. Bij het opstellen van deze offerte wordt er allereerst gekeken naar de verzekering van de desbetreffende medewerker en de mogelijkheden die de verzekeraar biedt (waaronder vergoeding fysiotherapie, maar u kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan modules als ‘beter slapen’, ‘mindfulness’, ‘rouwverwerking’ of ‘stoppen met roken’). Voor de sessies/behandelingen die niet passen binnen de verzekering zal een offerte aan de werkgever worden voorgelegd.

Tijdens het traject zullen er (indien meerdere behandelaars betrokken zijn) multidisciplinaire overleggen plaatsvinden om de voortgang te bespreken en indien gewenst het programma bij te stellen. Ook worden er rapportages opgesteld die, wederom bij akkoord door de medewerker, aan de werkgever en de bedrijfsarts worden voorgelegd. In gezamenlijkheid werken wij zo aan het herstel én aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker(s).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

 

0251-231900

bottom of page