top of page

Huisregels

Huisregels

 • Neemt u tijdens uw eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee;

 • In verband met de privacy is het niet toegestaan de behandelkamers te betreden zonder uw fysiotherapeut;

 • Wij verzoeken u om een handdoek of badlaken mee te nemen bij elke behandeling;

 • Draagt u in het geval van oefentherapie kleding waar u gemakkelijk in kunt bewegen en neem sportschoenen mee die alleen binnen gedragen worden;

 • Wij hanteren een wachttijdenbeleid, wat betekent dat wij er op toe zien dat u binnen maximaal drie werkdagen een afspraak heeft;

 • U dient zelf toezicht te houden op uw persoonlijke eigendommen. De directie van Reva Centre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van uw eigendommen.

Behandeling
De eerste afspraak bestaat uit een intake, gevolgd door een behandeling (2 zittingen). De therapeuten mogen niet behandelen zonder eerst een intake te verrichten. Bent u al eerder bij ons in behandeling geweest en komt u nu voor een nieuwe klacht of bent u even niet geweest (langer dan 3 maanden)? Dan zijn de therapeuten ook verplicht om eerst een intake te verrichten. 

Tijdens de intake kunt u uw klachten, vragen en doelstellingen bespreken: “Waarin bent u nu beperkt en wat wilt u weer graag kunnen doen”. Na het gesprek en een lichamelijk onderzoek zal uw fysiotherapeut de behandeling starten.

 

Een behandeling duurt zolang als nodig is. Hierin is de behandelend fysiotherapeut bepalend. Dit voelt soms vreemd, omdat je verwacht dat een behandeling de geplande 25 of 30 minuten duurt. Maar bepaalde klachten/blessures vragen vooral advies en een korte behandeling. Terwijl andere klachten/blessures meer tijd dan 30 minuten nodig hebben.

Het is mogelijk dat een stagiair aanwezig is bij uw behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Afspraakherinnering

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp/MijnZorgApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. 
Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of mogelijk andere zaken die onze praktijk betreffen, dan kunt u dit met uw behandelend fysiotherapeut bespreken of, indien door u gewenst, met een van de andere fysiotherapeuten. Ook kunt u uw klacht telefonisch of per mail indienen bij ons secretariaat. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij een kwaliteitsregister, waarin de klachtenprocedure beschreven is.

Ideeën
Wij zijn benieuwd hoe u onze dienstverlening ervaart en staan open voor verbeteringen. Heeft u een suggestie dan kunt u hiervoor terecht bij uw fysiotherapeut of ons secretariaat. Ook kunt u uw idee, vraag of suggestie inleveren in onze ideeën bus in de wachtkamer.

Fitnesscentrum
Indien nodig kunt u gebruik maken van de fitnesstoestellen in de ruimte van het aangesloten fitnesscentrum. Tijdens gebruik van deze ruimte zijn de huisregels van het fitnesscentrum van toepassing.

Tevredenheidsonderzoek
Wij stellen het erg op prijs wanneer u meedoet aan tevredenheidsonderzoek. Na afronding van u behandeling zult u hiervoor worden uitgenodigd per mail. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat.

Ook waarderen wij iedere beoordeling voor onze service bij Zorgkaart Nederland.

Betalingsafspraken

 • Een afzegging dient ten minste 24 uur voor de afgesproken behandeling te worden doorgegeven.

 • Indien niet tijdig afgezegd, behoudt Reva Centre zich het recht voor om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen;

 • Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de maximale vergoeding voor fysiotherapie vanuit de zorgverzekeraar. Reva Centre is niet verantwoordelijk voor de overschrijding hiervan;

 • U dient zelf toe te zien op het aantal behandelingen dat door uw verzekering wordt gedekt. Als de behandelingen niet door uw zorgverzekeraar worden uitbetaald zal Infomedics de factuur rechtstreeks aan u sturen;

 • Indien er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven zullen wij u berichten rond welke datum het factuurbedrag zal worden geïncasseerd

 • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald; Bezwaar dient u binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

bottom of page