top of page

Ergotherapie

Een ergotherapeut richt zich in het bijzonder op betekenisvol handelen binnen het dagelijks leven. De ergotherapeut kijkt naar alles wat u wilt doen, moet doen en wat er van u verwacht wordt. Wanneer u door fysieke en/of mentale klachten niet meer kunt doen wat u écht belangrijk vindt, dan is ergotherapie een uitkomst. Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

 

Onze ergotherapeut onderzoekt samen met u de praktische belemmeringen in het dagelijks leven. Zij geeft adviezen hoe u op een passende manier en naar tevredenheid uw activiteiten kunt uitvoeren en organiseren. Zij onderzoekt samen met u welke mogelijkheden er wel zijn.   

 

Onze ergotherapeut is gespecialiseerd in chronische pijnrevalidatie en werkt samen met de andere disciplines binnen het centrum, zoals de huisarts, POH-GGZ, fysiotherapeut, oefentherapeut, psycholoog en leefstijlcoach.  Het is belangrijk om te begrijpen hoe (chronische) pijn werkt en welke factoren hierop van invloed zijn. De ergotherapeut kijkt naar het gehele plaatje; lichaam, geest en het doen en laten in de omgeving waarin iemand functioneert.  Daarnaast geeft zij advies over energieverdeling, begeleiding bij arbeids gerelateerde problemen, handvatten voor het in balans brengen van belasting en belastbaarheid, grenshantering en het maken van keuzes.  

 

Door te begrijpen wat en waarom je iets doet zorgt dit voor praktische inzichten en handvatten, waardoor eigen regie toeneemt.  

Tijdens de behandeling zetten we de inzichten en theorie altijd om in de praktijk, zo ontstaat er een directe vertaalslag naar het dagelijks handelen.  

 

‘Je hebt geen invloed op wat je overkomt, maar wél op de keuzes die je maakt’.  

  

Vergoeding 

Vanuit het basispakket van de zorgverzekering worden per kalenderjaar 10 behandeluren ergotherapie vergoedt. Deze behandeluren gaan af van uw eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren ergotherapie.   

 

Op basis van een verwijzing kunnen cliënten na COVID-19 deelnemen aan het herstelprogramma. Mogelijk komt u in aanmerking voor 10 uur extra ergotherapie voorafgaand aan de behandeluren uit het basispakket.   

Verwijzing 

Ergotherapie is Direct Toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing vanuit de huisarts nodig heeft. Wanneer u zich aanmeldt wordt u ingepland voor een screening om vast te stellen of er sprake is van een ergotherapeutische hulpvraag. De huisarts ontvangt altijd een rapportage van het screeningsgesprek.  

 

Heeft u een verwijzing via de huisarts of medisch specialist? U wordt dan direct ingepland voor en intakegesprek.  

bottom of page