Tarieven en vergoedingen

Reva Centre heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. In hoeverre uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en het pakket waarvoor u verzekerd bent. Wij adviseren u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Ook kunt u voorafgaand aan de behandeling bij de balie informatie opvragen in hoeverre uw behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Neemt u in dat geval uw verzekeringspapieren mee.

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen geen factuur ontvangen. De declaraties worden tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze betalen direct aan ons uit. In die gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf naar uw zorgverzekeraar te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. 

Wat is het verplicht eigen risico en waarom betaalt u het?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit is het verplicht eigen risico. In 2020 is het eigen risico € 385. De overheid wil hiermee iedereen bewuster maken van de kosten voor zorg. Tegelijkertijd kan met het verplicht eigen risico de premie lager blijven.

  • Het verplicht eigen risico geldt als u 18 jaar of ouder bent

  • U betaalt het eigen risico naast uw premie

  • Het geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

  • U maakt het eigen risico eerst op vóórdat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt

  • U betaalt het nooit bij zorg uit een aanvullende verzekering

Tarieven Reva Centre 2022

Per 1 januari 2022 gelden de volgende praktijktarieven. Mocht uw behandeling niet of niet volledig vergoed worden door uw verzekeraar, dan ontvangt u voor de niet verzekerde zittingen een rekening. 

 

Reva Centre Tarievenlijst 2022

Prijzen behandelingen voor niet aanvullend verzekerde patiënten

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie

Intake en onderzoek na verwijzing huisarts of specialist

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

Reguliere zitting fysiotherapie

Reguliere zitting fysiotherapie aan huis

Kindertherapie

Kindertherapie aan huis van patiënt

Instructie aan ouders

Eenmalige rapportage kindertherapie

Reguliere zitting manuele therapie

Reguliere zitting manuele therapie aan huis

Eenmalig onderzoek

Eenmalig onderzoek aan huis

Oedeemtherapie in praktijk

Oedeemtherapie aan huis

Extra lange zitting

Extra lange zitting aan huis bij patiënt

Telefonische zitting

Screening, intake en onderzoek oefentherapie

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing aan huis 

Individuele zitting oefentherapie

Individuele zitting oefentherapie aan huis

OriGENE training

OriGENE strippenkaart 10x

OriGENE strippenkaart 20x

Back Stretcher

Dynaband/Elastiek per meter 

- Licht

- Medium

- Sterk

Katrol 

Kussen

Tape per doosje

€58,00

€55,00

€71,50

€38,50

€55,00

€49,50

€66,25

€49,50

€38,50

€49,50

€66,25

€66,25

€82,75

€49,50

€66,25

€66,25

€82,75

 

€16,50

 

€58,00

€55,00

€71,50

€38,50

€55,00

€40,00

€360,00

€640,00

  

€87,00

€5,00

€5,50

€6,00

€12,50

€90,00

€15,00

Deze prijslijst is geldig van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022