top of page

Tarieven en vergoedingen

Reva Centre heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. In hoeverre uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij en het pakket waarvoor u verzekerd bent. Wij adviseren u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Ook kunt u voorafgaand aan de behandeling bij de balie informatie opvragen in hoeverre uw behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Neemt u in dat geval uw verzekeringspapieren mee.

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen geen factuur ontvangen. De declaraties worden tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze betalen direct aan ons uit. In die gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf naar uw zorgverzekeraar te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. 

Wat is het verplicht eigen risico en waarom betaalt u het?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit is het verplicht eigen risico. In 2020 is het eigen risico € 385. De overheid wil hiermee iedereen bewuster maken van de kosten voor zorg. Tegelijkertijd kan met het verplicht eigen risico de premie lager blijven.

  • Het verplicht eigen risico geldt als u 18 jaar of ouder bent

  • U betaalt het eigen risico naast uw premie

  • Het geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

  • U maakt het eigen risico eerst op vóórdat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt

  • U betaalt het nooit bij zorg uit een aanvullende verzekering

Tarieven Reva Centre 2024

Per 1 januari 2024 gelden de volgende praktijktarieven. Mocht uw behandeling niet of niet volledig vergoed worden door uw verzekeraar, dan ontvangt u voor de niet verzekerde zittingen een rekening. 

 

Reva Centre Tarievenlijst 2024

Prijzen behandelingen voor niet aanvullend verzekerde patiënten

Screening fysiotherapie                                                                                   Screening en intake en onderzoek fysiotherapie                                        Screening en intake en onderzoek fysiotherapie aan huis                        Intake en onderzoek na verwijzing huisarts of specialist                            Intake en onderzoek na verwijzing aan huis                                                     

Reguliere zitting fysiotherapie                                                                         

Reguliere zitting fysiotherapie aan huis                                                       


Kindertherapie                                                                                                   

Kindertherapie aan huis van patiënt                                                              

Instructie aan ouders                                                                                        

Eenmalige rapportage kindertherapie                                                           

Reguliere zitting manuele therapie                                                                 

Reguliere zitting manuele therapie aan huis                                                        

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                                      

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis                                      

Oedeemtherapie in praktijk                                                                             

Oedeemtherapie aan huis                                                                                

Extra lange zitting                                                                                               Extra lange zitting aan huis bij patiënt                                                            

Telefonische zitting                                                                                           

Screening, intake en onderzoek oefentherapie                                           Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing                                      

Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing aan huis                     

Individuele zitting oefentherapie                                                                    

Individuele zitting oefentherapie aan huis                                                    Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek                                                                            

Screening ergotherapie                                                                                     Screening, intake en onderzoek ergotherapie                                             

Screening, intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing                    

Individuele zitting ergotherapie                                                                      

Individuele zitting ergotherapie toeslag aan huis                                        

Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek                                                       

 

OriGENE training                                                                                               

OriGENE strippenkaart 10x                                                                              

OriGENE strippenkaart 20x                                                                             

Back Stretcher                                                                                                     Dynaband/Elastiek per meter

- Licht                                                                                                                  

- Medium                                                                                                            

- Sterk   

                                                                                                              

Schouderkatrol                                                                                                  

Tape per doosje          

€20,50

€61,00

€79,75

€60,90

€75,00

€44,75

€60,50

€56,25

€72,00

€52,00

€45,75

€58,75

€74,50

€78,75

€94,50

€58,75

€71,00

€69,50

€94,50

 

€19,50

 

€70,00

€57,75

€78,75

€44,75

€57,75

€78,75

€2050

€82,00

€82,00

  

€82,00

€29,00

€83,00

€47,25

€425,25

€756,00

€102,90

 

€5,75

€6,25

€6,75

€14,25

€12,50

Deze prijslijst is geldig van 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

bottom of page