top of page

Bekkenoefentherapie

Bekkenoefentherapie is een specialisatie van de algemene oefentherapie Mensendieck. De oefentherapeutische interventie heeft als kern aandacht voor bewegen en functioneren en het leveren van zelfredzaamheid. De bekkenoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten met bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek (wat zich ook kan uiten in klachten in lage rug- of heupregio). 

De bekkenbodem is complex, het heeft twee tegengestelde functies:  

*steun bieden aan organen  

*bekkengordel en op de juiste momenten ontspannen.  

 

Problemen door onderactiviteit of overactiviteit van de bekkenbodem komen zeer vaak voor. Helaas zoeken vrouwen hier vaak geen hulp voor, vanwege schaamte of omdat zij simpelweg niet bewust zijn dat deze problemen natuurlijk zijn en opgelost kunnen worden! 

Pilates Practice

Disfunctie van de bekkenbodemspieren zou kunnen leiden tot een tekortkoming in het continentiemechanisme en in het krachtsluitingsmechanisme, met als gevolg een verstoorde krachtenoverdracht en o.a. pijn in het lumbale- en bekkengebied. 

Bekkenoefentherapeuten onderscheiden zich door de mate waarin zij specialistische kennis en kunde over bekkenklachten en bekkenbodemproblematiek kunnen integreren in het methodisch handelen bij cliënten met een hulpvraag gerelateerd aan het musculoskeletale stelsel, het maagdarmstelsel, urinewegstelsel, gynaecologie en/of seksualiteit. De wisselwerking tussen het musculoskeletale stelsel en de andere stelsels vormt samen met fysieke factoren, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren de mate van complexiteit. (VvOCM) 

Symptomen 

Veel voorkomende (complexe) bekkenklachten en bekkenbodemproblemen (al dan niet zwangerschapsgerelateerd) waarvoor cliënten bij de bekkenoefentherapeut komen, zijn onder andere: klachten in bekken-, lage rug en buikregio (zoals bekkenklachten, stuitklachten, sacro-iliacale klachten, pijnlijk schaambeen, lumbosacrale klachten, liesklachten, pseudoradiculaire klachten, pijn in de bekkenbodem, verhoogde buikdruk/(onder) buikpijn, etc.), zwangerschap gerelateerde problemen/klachten, mictieen defecatieproblematiek, (zoals chronische urineweginfecties, lower urinary tract symptoms (LUTS), prikkelbaar darm syndroom (PDS), obstipatie etc.), verzakkingsklachten, spanningsdisregulatie, seksuele problematiek en klachten op basis van aandoeningen zoals bij CVA, MS, COPD, artrose en sommige vormen en gevolgen van kanker. 

 

Bekkenoefentherapeuten behandelen niet alleen zwangere/ bevallen vrouwen, maar ook mannen.

bottom of page