top of page

Oncologiefysiotherapie

Extra steun op uw pad?

Door vroegtijdige screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit kan naast fysieke ook mentale klachten met zich meebrengen. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Onze oncologiefysio­therapeut is gespecialiseerd in de klachten, beperkingen en partici­patieproblemen in alle fasen van deze ziekte. Elke fase vereist een specifieke behandeling aangezien de behandeldoelen per fase ver­schillen. Onze oncologiefysiothe­rapeute kan hierbij een ondersteu­nende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren. Zo leert u op uw eigen manier omgaan met uw situatie.

 

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Oncologische Zorg en Oncologische Fysiotherapie Midden Kennemerland.

bottom of page