top of page


Update 1 juli 2020

In het kader van de besluitvorming en is Reva Centre als fysiotherapiepraktijk weer volledig geopend vanaf 1 juli, met in achtneming van alle maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand.


Update 1 mei 2020

Indien het noodzakelijk is om u in de praktijk te behandelen, kunt u in overleg met uw fysiotherapeut onder voorwaarden weer naar de praktijk komen. Uw fysiotherapeut beoordeeld of (verder) uitstel van behandeling de problemen zal doen toenemen of dat volstaan kan worden met het geven van advies of beeldbellen.

Indien u naar de praktijk kunt komen, ontvangt de fysiotherapeut u met in acht name van de hygiëneregels. Daarnaast worden door ons voor uw en onze veiligheid, beschermingsmiddelen gedragen (gezichtsschild en/of mondkapje, handschoenen), wassen wij voor en na de behandeling onze handen en is de praktijk zo ingericht dat u gemakkelijk afstand kunt houden van anderen.


25 maart 2020

Behandeling in de praktijk alleen nog mogelijk bij medische noodzakelijkheid ter beoordeling van uw fysiotherapeut. Indien u van mening bent dat u wegens medisch noodzakelijke zorg in de praktijk behandeld dient te worden, kan dat alleen na overleg met uw behandelend fysiotherapeut. Bij twijfel vindt overleg plaats met uw verwijzer of huisarts. Indien uw fysiotherapeut van mening is dat het inderdaad medisch noodzakelijk is dat u naar de praktijk komt zal uw fysiotherapeut beschermende kleding dragen ter bescherming van u en zichzelf.


16 maart 2020

Als fysiotherapeuten vallen ook wij onder de (eerstelijns) zorgsector en zullen wij als praktijk (tot nader order) voor u geopend blijven. Om deze zorg ten tijde van het coronavirus veilig te kunnen blijven bieden nemen wij alle noodzakelijke en voorgeschreven maatregelen in acht.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit: - Bij binnenkomst en bij vertrek geven wij u geen hand; - Wij wassen onze handen voor én na elke behandeling conform een handenwasprotocol; - Tussen de behandelingen door houden we, indien nodig, een schoonmaakpauze waarbij eventueel gebruikte materialen gereinigd worden; - Wij desinfecteren de gehele praktijkruimte grondig en met grote regelmaat; - Onze collega’s zullen bij (milde) gezondheidsklachten niet naar de praktijk komen. Ook kunnen wij u, bij twijfel over u gezondheid, verzoeken naar huis te gaan. Wat verwachten wij van u: - Bij binnenkomst en bij vertrek wast u bij ons uw handen volgens een handenwasprotocol. Dit protocol hangt bij iedere wasbak; - Indien u (milde) klachten heeft als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of verhoging, zet dan uw fysieke afspraak bij ons om in een belafspraak. Middels een belafspraak op de reeds afgesproken tijd kan onze fysiotherapeut u op afstand begeleiden. Indien u voor manuele therapie komt, neem dan contact op om de afspraak te verzetten. Dit kan telefonisch via 0251-231900 of via info@revacentre.nl. Als u genoodzaakt bent binnen 24 uur uw afspraak af te zeggen wegens corona, dan wordt de zitting niet bij u in rekening gebracht; - U neemt zelf uw handdoeken mee: een groot badlaken voor op de behandelbank en een normale handdoek voor onder uw hoofd; - Kom op tijd voor uw afspraak, maar niet meer dan max. 5 minuten eerder. Op deze manier voorkomen we met elkaar dat er te veel cliënten in de wachtkamer plaats moeten nemen en we de gewenste afstand van minimaal 1,5 meter tussen mensen niet kunnen waarborgen. - Houd uw e-mail/telefoon in de gaten op de dag van uw afspraak. Dit in het geval wij onverhoopt de afspraak zouden moeten afzeggen. Wij volgen de berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en onze eigen beroepsgroep KNGF op de voet. Tijdens overleggen tussen de KNGF met VWS is besproken dat fysiotherapeuten op hun post blijven om u bij klachten aan het bewegingsapparaat bij te kunnen staan. We ontlasten daarmee de huisartsen, die daardoor hun, vooral nu, kostbare tijd aan zieke patiënten kunnen besteden.


Indien het beleid wijzigt, zullen wij u daarvan direct op de hoogte brengen. Twijfelt u zelf of u naar de praktijk kunt komen, neem dan vooral contact met ons op. Dit kan zowel per mail als per telefoon. We wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze bijzondere tijd en willen ons samen met u sterk maken om hier zo goed mogelijk doorheen te komen.

Comments


bottom of page