top of page

Sterk aan het werk

Het belang van aandacht voor het werkvermogen

Van medewerkers, in diverse beroepsgroepen, wordt vaak op zowel fysiek als mentaal gebied veel gevraagd.
Daarnaast hebben we in Nederland te maken met een vergrijzing van de arbeidsmarkt, een spanning op die arbeidsmarkt en een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit laatste maakt dat medewerkers langer door moeten werken. Aanleiding genoeg om als organisatie sterk in te zetten op duurzame inzetbaarheid en daarmee op het werkvermogen van de medewerkers; dit ook in relatie tot het verlagen van het verzuim en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Onder werkvermogen verstaan wij hierbij de mate waarin iemand fysiek en mentaal in staat is zijn huidige werk uit te voeren.

De rol van Reva 

Reva Centre richt zich, naast het verlenen van zorg, ook op arbeidsrevalidatie, leefstijlbegeleiding en beweegprogramma’s als preventiemiddel. Met 5 praktijken in het westen van Noord-Holland en ruim 25 medewerkers gaat het allang niet alleen meer om fysiotherapie. Om u een beter idee te geven bevinden zich in ons team naast (gespecialiseerde) fysio- en manueeltherapeuten, ook een (verander)manager uit het ziekenhuiswezen, een leefstijlcoach, een ergotherapeut, een mental coach en diverse sport- en beweeginstructeurs. Naast onze specialisaties en het opzetten van anderhalve lijn zorg rondom chronische pijn en sportgeneeskunde, richten we ons ook op de begeleiding van mensen om hen weer volledig te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Of het nu om het verrichten van betaalde arbeid gaat of om sport, Reva Centre is bereid om verder te gaan dan reguliere zorg. Op het gebied van arbeidsrevalidatie doen wij dit door middel van het arbeids(revalidatie)programma ‘Sterk aan het werk’.

Het programma 'Sterk aan het werk'

Het programma ‘Sterk aan het werk’ kan gezien worden als een multidisciplinair programma dat op basis van een uitgebreid startgesprek met u, met uw (HR) medewerkers en indien gewenst de betrokken bedrijfsarts wordt samengesteld. Samen met u uw doelstellingen bereiken is wat we beogen en in dit kader zal het programma dan ook maatwerk zijn voor uw organisatie. Het programma kan een preventief karakter, curatief karakter of een combinatie van beiden zijn en aansluitend op uw doelstellingen volledig naar wens worden samengesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 

info@revacentre.nl 

0251-231900

bottom of page