top of page

Wat vergoed de zorgverzekeraar?

Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering

Voor behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat kunt u een zorgverzekering met aanvullende dekking voor fysiotherapie afsluiten. Een andere optie is om de behandelingen zelf te betalen.

De vergoedingen van oefentherapie Cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie.

Dit geldt niet voor manuele therapie. Het aantal behandelingen per verzekeraar voor manuele therapie is meestal lager. Controleer daarom uw polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de vergoeding en voorwaarden.

 

Voorwaarden

 • Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen.

 • De vergoedingen zijn gebaseerd op fysiotherapeuten die een contract hebben gesloten met de zorgverzekeraar.

 • Heeft de behandelend fysiotherapeut geen contract met de zorgverzekeraar? Dan valt de vergoeding mogelijk lager uit. Informeer bij uw verzekeraar voor meer informatie.

 • Het eigen risico is niet van toepassing.

 

Het overzicht is indicatief. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

 

Vergoeding vanuit het basispakket voor volwassenen:

Chronische lijst

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt.

Enkele aandoeningen die wél op de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening

 • Multipele sclerose (MS)

 • Spierziekte

 • Whiplash

 • Frozen shoulder

 • Myasthenia gravis

Kijk hier voor de volledige lijst aandoeningen op de chronische lijst.

 

Voorwaarden

 • Per chronische indicatie betaalt u alleen de eerste 20 behandelingen éénmalig zelf of via uw aanvullende verzekering. Zelfs als u wisselt van verzekeraar. 

 • De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen onder het eigen risico van de verzekerde.

 • Let er op of uw zorgverzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat u een deel van de rekening moet betalen.

 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

 

Vergoeding vanuit het basispakket voor kinderen tot 18 jaar:

729BF609-647A-4880-8C0A-EB5A15E9A8FC.jpe
05202F4B-E923-4FD9-BB08-1FED86248FAE.jpeg

Feiten en fabels over de zorgverzekeraar:

Informatie over verschillende zorgverzekeraars:

226C6086-1E92-47F5-B02A-3B9E2C8F3649_1_201_a.jpeg
7E197B76-D4BD-42A3-BDB2-C4B257D72DEA.jpe
bottom of page